Projekta arhitektūras daļa

Projekta arhitektūras daļā ietilpst:

 1. Paskaidrojums
 2. Tehniskās specifikācijas
 3. Pamatu plāns
 4. Stāvu plāni ar specifikācijām
 5. Pārseguma plāns
 6. Arhitektūras fasādes
 7. Jumta plāns
 8. Arhitektūras griezumi
 9. Durvju, logu specifikācijas
 10. 3 D vizualizācija
 11. Izmaksu saraksti

Projekta konstrukciju daļa

Projekta konstrukciju daļā ietilpst:

 1. Paskaidrojums
 2. Tehniskās specifikācijas
 3. Pamatu plāns
 4. Pamatu griezumi
 5. Stāvu plāni konstrukcijām
 6. Stāvu salaidumu specifikācijas
 7. Salaidumu izvietojuma shēmas
 8. Pārseguma izvietojuma plāns
 9. Būvniecības fasādes
 10. Jumta konstrukciju plāns
 11. Konstrukciju griezumi
 12. Izmaksu sarakst

Projekta pielāgošana zemes gabalam

Mūsu speciālisti pārbaudīs, vai māja tiešām ietilpst jūsu zemes gabalā, vai netiek pārkāptas blakus esošo zemes gabalu īpašnieku tiesības, vai tiek ievēroti ugunsdroši attālumi starp būvēm, ja tādi ir. Izvēlēsimies arī vislabāko novietojumu uz zemes gabala.

Materiālu daudzums

Kopā ar projektu jūs saņemsiet arī galveno materiālu daudzumu sarakstus. Tā jūs varēsiet aprēķināt būvmateriālu izmaksas, būvnieki varēs vieglāk aprēķināt jūsu topošās mājas tāmi.

Projekta tehniskās specifikācijas

Kopā ar projektu jūs saņemsiet arī ēkas būvizstrādājumu (izstrādājumu un materiālu) raksturojumus, būvdarbu un montāžas darbu tehniskās un kvalitātes prasības un rādītājus.

Detalizēts projekts

Mūsu atkārtotie projekti salīdzinājumā ar citiem izceļas ar detalizētākiem projekta risinājumiem. Skaidrāks projekts nozīmē ātrāku būvniecību, mazāk neskaidrību būvlaukumā, mazākas būvniecības izmaksas. Skaidri un sīki izstrādāti rasējumi ir pamats veiksmīgam projektam. Tas ir kā precīza karte orientēšanās sportā. Ja ir precīza karte, sportists var trasi pabeigt ātrāk, bez maldīšanās un kļūdām.

Ēkas energoefektivitātes klase

Ēkas energoefektivitāte ir saskaņā ar Būvniecības tehniskā reglamenta prasībām aprēķināts enerģijas daudzums, kas tiek izteikts kā ēkas energoefektivitātes klase. Ir pavisam deviņas ēku energoefektivitāte klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F un G. A klases ēkas patērē vismazāk siltumenerģijas, B – vairāk, taču atbilst pašlaik spēkā esošajām normām. Virzoties pa skalu uz leju, burti no C līdz G klasei apzīmē ēkas, kas patērē daudz enerģijas, F un G klasē tiek iedalītas ēkas, kuru siltumenerģijas patēriņš ir vislielākais.

Projekta apdrošināšana

Dažkārt kļūdās pat vispieredzējušākie profesionāļi, un šādas kļūdas var maksāt ļoti dārgi. Mūsu uzņēmums visus savus projektus apdrošina ar projektētāju civiltiesisko apdrošināšanu.

Palīdzība un konsultācijas būvniecības laikā

Izvēloties mājas projektu pie mums, jūs reizē ar to saņemat arī pieredzējušu arhitektu un inženieru komandu, kura ne tikai palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu, bet palīdzēs arī risināt būvlaukumā radušos jautājumus. Konsultējam būvdarbu vadītājus un būvniekus. Pateicoties ciešai sadarbībai, būvniecība notiek vienmērīgāk un ātrāk, tādējādi ietaupot līdzekļus.