Projekta arhitektūras daļa

Projekta arhitektūras daļā ietilpst:

 1. Skaidrojošas apraksts
 2. Stāvu plāni ar eksplikācijām
 3. Arhitektūras fasādes un krāsu pase
 4. Arhitektūras griezumi
 5. Konstruktīvie mezgli un šķēlumi
 6. Jumta plāns
 7. Durvju, logu specifikācijas
 8. Materiālu un apjomu specifikācijas

Projekta konstrukciju daļa

Projekta konstrukciju daļā ietilpst:

 1. Konstruktīvais raksturojums
 2. Pamatu plāns
 3. Pamatu griezumi
 4. Stāvu plāni ar pārsedzēm
 5. Pārseguma izvietojuma plāns
 6. Pārseguma mezgli
 7. Salaidumu izvietojuma mezgli
 8. Jumta nesošās konstrukcijas plāns
 9. Konstrukciju griezumi
 10. Materiālu un apjomu specifikācijas

Projekta pielāgošana zemes gabalam

Mūsu speciālisti pārbaudīs vai māja tiešām ietilpst jūsu zemes gabalā, vai netiek pārkāptas blakus esošo zemes gabalu īpašnieku tiesības, vai tiek ievēroti ugunsdrošības attālumi starp būvēm, ja tādas ir, un zemes gabala robežu. Izvēlēsimies arī vislabāko novietojumu uz zemes gabala. Projekta pielāgošana zemes gabalam nav iekļauta bāzes cenā.

Materiālu daudzums

Projektā, protams, būs iekļauti arī galveno materiālu daudzumi un apjomi. Tā jūs varēsiet aprēķināt būvmateriālu izmaksas, būvnieki varēs vieglāk aprēķināt jūsu topošās mājas tāmi.

Projekta tehniskās specifikācijas

Kopā ar projektu jūs saņemsiet arī ēkas būvizstrādājumu (izstrādājumu un materiālu) raksturojumus, būvdarbu un montāžas darbu tehniskās un kvalitātes prasības un rādītājus.

Detalizēts projekts

Mūsu atkārtotie projekti salīdzinājumā ar citiem izceļas ar detalizētākiem projekta risinājumiem. Skaidrāks projekts nozīmē ātrāku būvniecību, mazāk neskaidrību būvlaukumā, mazākas būvniecības izmaksas. Skaidri un sīki izstrādāti rasējumi ir pamats veiksmīgam projektam. Tas ir kā precīza karte orientēšanās sportā. Ja ir precīza karte, sportists var trasi pabeigt ātrāk, bez maldīšanās un kļūdām.

Ēkas energoefektivitātes klase

Ēkas energoefektivitāte ir saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma prasībām ir relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu. Ir pavisam deviņas ēku energoefektivitāte klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F un G. A++ klases ēkas patērē vismazāk siltumenerģijas, B attiecīgi vairāk, taču atbilst pašlaik spēkā esošajām normām. Ēkas pagaidu energosertifikāts nav iekļauts bāzes cenā.

Projekta apdrošināšana

Dažkārt kļūdās pat vispieredzējušākie profesionāļi, un šādas kļūdas var maksāt ļoti dārgi. Mūsu uzņēmums visus savus projektus apdrošina ar projektētāju civiltiesisko apdrošināšanu.

Palīdzība un konsultācijas būvniecības laikā

Izvēloties mājas projektu pie mums, jūs reizē ar to saņemat arī pieredzējušu arhitektu un inženieru komandu, kura ne tikai palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu, bet palīdzēs arī risināt būvlaukumā radušos jautājumus. Konsultējam būvdarbu vadītājus un būvniekus. Pateicoties ciešai sadarbībai, būvniecība notiek vienmērīgāk un ātrāk, tādējādi ietaupot līdzekļus. Ir iespējams arī atsevišķi noslēgt autoruzraudzības līgumu uz būvniecības laiku.